Skip to main content

Muutosturva eli outplacement on kokonaisvaltainen toimintamalli henkilöstön irtisanomis- ja lomautustilanteisiin. Sen tavoitteena on auttaa muutosneuvotteluiden (ent. yhteistoiminta­neuvottelut) eri osapuolia, niin työnantajaa kuin työntekijää, pääsemään muutoksesta eteenpäin ja sopeutumaan muutokseen.

Muutosturvan tavoitteena on ehkäistä työttömyyttä ja tukea työntekijän työllistymistä mahdollisimman pian muutosneuvotteluiden, irtisanomisen tai lomautuksen jälkeen.

Åman yrittäjä Sari-Anne on yli kahdenkymmenen vuoden aikana auttanut urallaan välivaiheessa olevia ihmisiä työllistymään ja löytämään uuden paikkansa. Hän on kanssakulkijana uran muutostilanteissa ja tukee irtisanottua henkilöä kohti uutta, mielekästä työelämää.

Åma-tiimi on tavoitteellinen ja monipuolinen ryhmä ammattilaisia, joilla on vahva kauppatieteellinen tausta ja syvällinen ymmärrys ihmisten toiminnasta. Tarjoamme ratkaisuja organisaatioiden kehittämiseen ja muutoksiin keskittyen tavoitteisiin ja ihmisläheisyyteen. Autamme sinua löytämään oman uomasi ja saavuttamaan haluamasi tulokset.

Uudelleensijoittamisohjaus on kriisin-, uran- ja työnhaun hallintaa. Uudelleensijoittumisohjauksessa voidaan esimerkiksi tarkastella omaa elämäntilannetta ja omia vahvuuksia, kehittää verkostoja, päivittää työnhakutaitoja ja tehdä haastatteluharjoituksia.

Tavallisesti uudelleensijoittumisohjaukset ovat 6–10 kerran mittaisia, ja yksi tapaaminen kestää 1,5 tuntia joko kasvokkain tai etäyhteydellä. Tarvittaessa tukea saa myös tapaamisten välissä. Ohjaukset räätälöidään jokaisen ohjattavan tarpeiden mukaisesti.

Me Åmalla olemme muutostilanteiden asiantuntijoita ja meille onkin tärkeää, että toteuttamamme palvelu aidosti hyödyttää asiakasta ja helpottaa organisaation työntekijää vaikeassa muutostilanteessa.

Toimintamme perustuu kolmeen peruspilariin.

Elämänhallinnan tuki liittyy irtisanotun henkilön kokemaan kriisiin. Vaikka irtisanomista osaisi odottaa tai se olisi jopa toiveena, on se aina kriisi, jossa osaava tuki on usein tarpeen. Elämänhallinnan tukeen liittyy muun muassa irtisanotun henkilön vahvuuksien ja elämänkokemusten läpikäyntiä ja pohdintaa siitä, mistä hänen työuransa ja elämänsä on koostunut.

Uranhallinnan tukeen liittyy irtisanotun henkilön kanssa käydyt keskustelut muun muassa siitä, mistä hän on haaveillut, mistä hän on aiemmin ollut kiinnostunut, missä hän on ollut töissä ja mikä työnteossa on ollut mielekkäintä.

Keskustelujen avulla pyritään etsimään tekijän omaa kiinnostusaluetta, joka saattaa työuran edetessä unohtua ja piiloutua ihmiseltä itseltäänkin.

Useimmiten työnhakutaitojen kehittäminen painottuu uudelleensijoittumisohjauksessa. Sillä tarkoitetaan kaikkia niitä moderneja työkaluja, joita nykyään työnhaussa tarvitaan. Esimerkiksi LinkedInin, videohaastattelun, työhakemuksen ja cv:n päivittämistä tehdään konkreettisesti yhdessä siten, että työnhakija on valmis hakemaan uusia kiinnostavia töitä. Yhdessä etsitään piilotyöpaikkoja, kartoitetaan verkostoja, tutustutaan suorahakuun ja muihin moderneihin työnhaun kanaviin.