Miten Åma voi olla avuksi?

Rekrytointiosaamista  tarvekartoituksesta soveltuvuusarviointiin

Konsultin tärkein tehtävä rekrytoinnissa on varmistaa match eli työnantajan ja työntekijän tavoitteiden, tekemisen, olemuksen ja myös arvojen yhteensopivuus. Åma on parhaimmillaan johdon, esihenkilöiden ja avainpelaajien ilmoitushaku- ja suorahakuprosesseissa. Rekrytointiprosessi Åman kanssa varmistaa myös hyvän työnantajamielikuvan. Kandidaatit ja toimeksiantajat kiittelevät erinomaisesta yhteydenpidosta. 


Muutoskyvykkyys, johtaminen, esihenkilötyö ja työyhteisön toimivuus

Jonkin tai jonkun pitäisi muuttua tai joku/jokin on muuttunut. Eteen on tullut pulmatilanteita. Tekemisen meininki tai me-henki on hukassa. Työhyvinvointi herättää kysymyksiä. Esihenkilöt eivät uskalla puuttua asioihin. Työntekijät eivät tee sitä mitä pitäisi. Juuri silloin on tärkeätä etsiä ja löytää yhdessä uusi yhteinen uoma. Keinoina työpajat, valmennukset, johdon tai työyhteisön coaching tai työnohjaus. Prosessi alkaa huolellisella perehtymisellä tilanteeseen. Åma kuljettaa prosessia yhdessä toimeksiantajan kanssa, tiiviisti ja inhimillisesti kohti yhdessä sovittua tavoitetta.


Johtoryhmän (ja esimieskunnan) yhteistyö siivittää kohti tulevaisuutta

Monissa johtoryhmissä ollaan ns. viran puolesta, keskustelua ei ole tai ainakaan ei puhuta riittävästi tulevasta, vaan katsotaan peräpeiliin. Keskustelu rönsyilee, junnataan paikallaan tai yksi puhuu ja toiset kuuntelevat. Åma virittää johtoryhmän yrityksen strategian ja vision mukaiselle uomalle. Kirkastetaan yhteinen suunta, määritellään johtamisen periaatteet ja käytänteet arvojen mukaisiksi ja kokonaisuus muistaen sekä sovitaan kokoustamiseen ja muuhun viestintään liittyvistä pelisäännöistä. Tämä voidaan toki tehdä koko esimieskunnankin kanssa.


Ristiriitatilanteista kohti yhteistyötä

Joskus kaikki menee solmuun, eikä organisaation sisällä enää solmua saada auki. Åma avaa solmuja työyhteisösovittelun keinoin. Prosessi alkaa yksilöhaastatteluilla, jatkuu sovittelupäivällä ja päättyy seurantaan. Joku ratkaisu löytyy aina.


Uudelleensijoittumisohjaus  tarjoaa tukea irtisanotuille

Åma auttaa täyttämään muutosturvan lakisääteiset vaatimukset siten, että irtisanottavan uusi työllistyminen mahdollistuu. Uudelleensijoittumisohjaus, outplacement, on kriisinhallintaa, uranhallintaa ja työnhaun hallintaa, kuten vaikkapa oman elämäntilanteen läpikäyntiä, omien vahvuuksien paikallistamista, verkoston kehittämistä, hakemustaitojen päivittämistä tai vaikkapa haastatteluharjoituksia. Kunkin ohjattavan tarpeiden mukaisesti. 

© 2022 Åma Oy