Skip to main content

Soveltuvuusarviointi on paras työkalu, kun halutaan varmistua siitä, että uusi avainhenkilöehdokas on sopiva työtehtävään ja työpaikkaan, ja päinvastoin.

Rekrytointi on aina iso investointi, ja sen onnistuminen on organisaatiolle tärkeää. Åman tuella voit varmistua siitä, että rekrytointisi perustuu tietoisiin ja perusteltuihin valintoihin, eikä tärkeitä asioita ole jätetty arvailujen varaan.

Onnistuneen soveltuvuusarvioinnin perusteella osaat tehdä organisaatiosi kannalta parhaita päätöksiä ja autat myös valittavaa työntekijää saamaan paremman käsityksen siitä, mitä häneltä toivotaan.

Kaipaatko lisää tietoa soveltuvuus­arvioinnista? Ota meihin yhteyttä.

Soveltuvuusarvioinnin (tai henkilöarvioinnin) tavoitteena on arvioida rekrytoitavaa työntekijää ja varmistua siitä, että tämä on mahdollisimman yhteensopiva organisaatiossa vapaana olevaan työtehtävään. Samalla myös työtä hakeva kandidaatti pystyy varmistumaan omasta soveltuvuudestaan kyseiseen yritykseen.

Pääasiassa soveltuvuusarviointia käytetään avainhenkilöiden rekrytointien yhteydessä. Åma tarjoaa apua myös koko rekrytointiprosessiin.

Åman toimintaa ohjaavat vahvasti tutkimustieto ja tavoitteet, jotka toimivat kantavina arvoina kaikessa Åman tekemisessä. Soveltuvuusarviointiin sisältyy erilaisia testejä ja pitkä haastattelu, joiden avulla saadaan paras käsitys potentiaalisen kandidaatin soveltuvuudesta yrityksen avainhenkilöksi.

Åman käyttämät työkalut soveltuvuusarvioinneissa ovat

Master Opto

Master Opto on liiketoimintalähtöinen työpersoonallisuustesti. Erilaisia tehtäviä sisältävän soveltuvuusarvioinnin avulla saadaan tietoa henkilön suoriutumisesta avoinna olevaan työtehtävään liittyen, sekä käsitys siitä, onko kyseinen henkilö yhteensopiva myös yrityksen kulttuurin kanssa.

Master ACE

Master ACE on suosittu nykyaikainen kykytesti, erityisesti rekrytointiprosesseissa. Se soveltuu erilaisille työtehtäville ja auttaa organisaatioita arvioimaan yksilöiden potentiaalia ja sopivuutta tehtäviin.

Master ACE -kykytesti on arvokas rekrytointityökalu, joka auttaa organisaatioita minimoimaan riskejä ja varmistamaan, että valittu henkilö menestyy ja viihtyy uudessa työtehtävässään ja organisaatiossa. Testin avulla tunnistetaan yksilöiden vahvuudet ja heikkoudet, mikä helpottaa parempien rekrytointipäätösten tekemistä.

Workplace Big Five

Big Five -malli on persoonallisuustutkimuksen vakiintunut standardi, ja se toimii myös monien henkilöarviointityökalujen luotettavana perustana. WorkPlace Big Five Profile™ -analyysi perustuu Big Five -persoonallisuusmalliin. Tässä mallissa ihmisen persoonallisuus jaetaan viiteen pääpiirteeseen. Näitä pääpiirteitä tarkastellaan myös 23 eri alapiirteen kautta.

Paras työtehtävä ja -ympäristö vaihtelevat yksilöittäin, koska ne riippuvat henkilön persoonallisuusprofiilista. Analyysi auttaa ymmärtämään yksilöiden vahvuudet ja heikkoudet, mikä puolestaan mahdollistaa heidän parhaan potentiaalinsa hyödyntämisen työelämässä.

Haastattelu osana soveltuvuus­arviointia

Tämän lisäksi rekrytoiva osallistuu kahden tunnin mittaiseen syvähaastatteluun, joka on tärkeä osa arvioinnin tekemistä. Haastattelun ja testien perusteella rakennetaan vahvuusanalyysi, jonka avulla soveltuvuusarvioinnin tuloksia käydään läpi asiakkaan kanssa.

Vahvuusanalyysissa Åma esittää työnantajalle kantansa hakijan vahvuuksista ja siitä, mitä kysymyksiä organisaation johdon tulee harkita tarkasti ja ottaa huomioon kyseisen rekrytoitavan henkilön kohdalla.

Kaikki soveltuvuusarvioinnin kohdat mittaavat työntekijän yhteensopivuutta organisaation kanssa ja auttavat tekemään perusteltua rekrytointipäätöstä.

Åma on ihmisläheinen toimija, jolla on kattava ymmärrys työyhteisöjen ja työntekijöiden onnistumisesta ja tavoitteellisesta työskentelystä.

Åma tekee työnsä tinkimättömästi ja laadukkaasti, ihmisiä ja asiakastarvetta ymmärtäen. Åman työskentelyssä yhdistyy tutkimustieto ja vankka ihmistuntemus, joiden avulla hän auttaa asiakkaitaan löytämään sopivimmat ratkaisut juuri näiden tarpeisiin.

Pohditko soveltuvuusarvioinnin teettämistä työnhakijallesi tai suunnitteletko mahdollisesti rekrytointia? Voit olla meihin matalalla kynnyksellä yhteydessä!

Kerromme mielellämme lisää siitä, miten työnantaja voi parantaa rekrytoinneissa onnistumista soveltuvuusarvioinnin avulla. Tarvitsetko tukea yrityksesi muutostilanteeseen?