Skip to main content

Hyvät esihenkilöt ja johtajat ovat avainasemassa organisaation menestykselle. Esihenkilön vastuulla on on iso joukko johtamisen teemoja: itsensä johtaminen, ihmisten johtaminen, muutoksen johtaminen, prosessien johtaminen ja tuloksen johtaminen.

Åma tarjoaa korkealaatuista esihenkilövalmennusta ja johtamiskoulutusta, jotka auttavat kehittämään organisaation avainhenkilöiden johtamistaitoja ja vahvistamaan organisaation toimintaa. Tarjoamme koulutuksia esihenkilöiden perusvalmiuksiin liittyen, mutta myös kokeneemmille esihenkilöille, jotka kaipaavat vahvistusta jollekin johtamisen osa-alueelle.

Onko organisaatiossasi pohdittu sitä, mitä teillä tarkoittaa hyvä johtaminen? Entä miten se sitten saadaan toimimaan käytännössä?

Johtaminen on moniulotteista tekemistä. Johtaminen työyhteisössä käsittää niin asioiden, tulosten, muutoksen, prosessien, ihmisten, oman itsensä kuin johtamisen johtamisenkin.

Kun henkilö astuu ensimmäistä kertaa esihenkilön saappaisiin, tarvitaan perusvalmiuksia, samoin kuin autoa ajamaan opeteltaessa. Samalla tavalla kuin on tärkeää tuntea perusasiat, kuten kaasupoljin, jarru, vaihdekeppi ja ohjauspyörä, on esihenkilön ymmärrettävä oman tehtävänsä perustiedot ja taidot – vasta sen jälkeen voi edetä turvallisesti kohti päämäärää.

Åmalla on vahva kokemus johtamis- ja esihenkilövalmennuksesta. Åma tekee töitä johtamisen koulutuksen parissa muun muassa Turun ja Oulun yliopistojen kanssa, joissa hän on kouluttanut eri johtotehtävissä työskenteleviä henkilöitä menestymään työssään. Yrittäjä Sari-Anne on työskennellyt johtamisen kehittämisen tehtävissä jo vuodesta 1995 lähtien.

Åman esihenkilö- ja johtamisvalmennus perustuu Robert Quinnin malliin, joka tunnetaan nimellä Framework of Competing Values, eli kilpailevien arvojen teoria.

Robert Quinnin ”Framework of Competing Values” eli kilpailevien arvojen teoria auttaa ymmärtämään johtamistehtävän laajuutta. Malli on jo vanha, mutta edelleen käytännöllinen ja käyttökelpoinen. Johtajan ajasta ja fokuksesta kilpailevat joustavuus ja vakaus sekä toisaalta organisaation sisäinen ja ulkoinen maailma. Hyvä johtaja suuntaa huomionsa vision, strategian ja tilanteen mukaan ’kuhunkin kulmaan’ unohtamatta mitään osa-aluetta.

Quinn’in mallin avulla voimme tarkastella sitä, mitä hyvä johtaminen tarkoittaisikaan juuri Sinulle ja Sinun organisaatiossasi. Se antaa ylipäätään sanoituksen sille, mistä puhummekaan kun puhumme johtamisesta.

Åman esihenkilövalmennus on suunnattu saman organisaation esihenkilöille ja johdolle. Mikäli etsit yksilövalmennusta, tarjolla on työnohjausta esihenkilöille ja coachingia.

Koulutusten tavoitteena voi olla esimerkiksi määritellä hyvän johtamisen periaatteet organisaatiossa.

Organisaation yhteinen esihenkilövalmennus antaa esihenkilöille tilaisuuden keskustella yhteisesti johtamisen periaatteista ja ajatuksistaan johtamiseen liittyen, joten koulutus on hyvä tilaisuus myös esihenkilöiden ryhmäytymiselle ja keskinäisen tukiverkoston muodostumiselle.

Vasta esimiehen rooliin astuvan henkilön valmennus voi sisältää erilaisia esihenkilön rooliin liittyviä teemoja ja erilaisia käytännön asioita, kuten

 • mitä esihenkilötyö on ja mitä se on tässä organisaatiossa
 • millainen minä olen esihenkilönä
 • millainen rooli esihenkilöllä on työnantajan edustajana toimimisessa
 • miten arvioin suoritusta
 • kuinka annan palautetta
 • kuinka käyn kehityskeskusteluja
 • mitkä erilaiset työkalut tukevat näitä toimia.

Jo pidempään toiminut esihenkilö osaa perusasiat, mutta kaipaa syventävää tietoa. Pohdittavia asioita voivat olla esimerkiksi

 • kuinka hyödynnän opittuja perusvalmiuksia käytännön tilanteissa
 • miten käytän erilaisia työkaluja työni tukena
 • mitkä ovat johtamisen tavoitteet yksilö/organisaatiotasolla
 • mitä teen pulmatilanteissa
 • millainen esihenkilö tai jiohtaja tahdon olla?

Åma järjestää esihenkilöille niin perustaitojen koulutusta kuin myös tilannesidonnaista koulutusta, esimerkiksi haastavissa tilanteissa toimimisen koulutuksia. Näiden avulla organisaatio tukee omia esihenkilöitään menestymään työssään parhaalla mahdollisella tavalla.

Koulutuspäivät ovat hyvin vaihtelevia ja niiden sisältö riippuu paljon siitä, millainen ryhmä on koulutettavana. Koulutuspäiviin ja valmennukseen voi sisältyä muun muassa

 • pienryhmäkeskusteluja
 • erilaisia osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä
 • tietopohjaista luennointia

Tärkeintä on aktivoida ryhmän omaa ajattelua ja luoda keskustelua osallistujien välille. Valmennus räätälöidään kulloisenkin ryhmän ja organisaation tavoitteen mukaan. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opit voidaan siirtää suoraan käytännön työn tueksi.

Åman valmennus on rohkeasti kiinni oikeissa asioissa ja silti innostavaa ja iloista.

Onko organisaatiossasi tarvetta esihenkilövalmennukselle tai johtamisen koulutukselle? Ole yhteydessä meihin ja keskustellaan lisää siitä, kuinka voimme auttaa juuri teitä saavuttamaan toivomanne tavoitteet.